Κυριακή 20 Απριλίου 2014

Στιγμές από τη ζωή της Μονής

Παρακλητικός Κανών
  1.  Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Κασσωπίτραν.
  2.  Εικοσιτετράς ύμνων εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
  3.  Ακροστιχίδες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
  4.  Λόγος έμμετρος εις την Υπεραγία Θεοτόκον.
  5.  Διήγησις του θαύματος της Θεοτόκου Κασσωπίτρας.
  6.  Στίχοι Ακροτελεύτιοι εις την Θεοτόκον Κασσωπίτραν.