Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Καλή Χρονιά!!!     Καλό, ευλογημένο, ευφρόσυνο, ειρηνικό, δημιουργικό και με υγεία το νέο έτος από τον Κύριο        και Θεό μας!